Evangelisatie

Het doel van de evangelisatiecommissie is om op eenvoudige wijze in "Woord en Daad" bezig te zijn in onze omgeving.

Activiteiten waar uw Evangelisatiecommissie zich voor inzet, zijn o.a.

  • Folderacties organiseren
  • Activiteiten organiseren om gelden bijeen te verzamelen voor de evangelisatie
  • Het Inloophuis in Den Haag onder de aandacht brengen van gemeente leden
  • Samen met de Kerkelijke hulpverlening dienstbaar zijn voor alle mensen in het dorp.

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Dhr. A.S. Vonk Noordegraaf
Secretaris: Mevr. A.P. Koesveld-Timmerman
Penningmeester: Mevr. G.A. Both

Het rekeningnummer is: NL21 RABO 0166 4907 88