Diensten

De kerkdiensten op zondag beginnen gewoonlijk  's morgens om 10:00 uur en 's avonds om 19:00 uur.
Weekdiensten beginnen om 19:30 uur.

Adres:
Gereformeerde Gemeente Berkenwoude
Oosteinde 4a, 2525 AH Berkenwoude


Luister live mee

Meeluisteren via smartphone of tablet kan ook. De app voor Android-apparatuur is gratis beschikbaar via Google Play onder de zoekopdracht Kerkomroep. De app voor Iphone en Ipad is gratis beschikbaar in de Apple App Store onder de categorie Livestyle en via de zoekopdracht Kerkomroep. Heeft u een internetradio gebruik dan de volgende link: http://stream61.kerkomroep.nl:8001/K10275

Wanneer het afspelen of meeluisteren niet werkt kijk dan op de website van kerkomroep.
Of stuur een email via het contact formulier.Druk op de knop "Live luisteren" om de uitzending live te volgen. Let op dit werkt alleen wanneer dienst wordt uitgezonden.

Diensten terugluisterenDatum
Tijd
Predikant / Leesdienst
Liturgie


SaveButton 16-01-2022 14:15 Zondagsschool (via Kerkomroep)


SaveButton 16-01-2022 14:15 Zondagsschool (via Kerkomroep)


SaveButton 12-01-2022 19:30 Ds. J. van Laar

 • Psalm 38: 1
 • Dordtse Leerregels Hfd. 3/4; Par. 1 en 2
 • Psalm 119: 46
 • Lukas 8: 26-39
 • Psalm 35: 7 en 11
 • Psalm 6: 2
 • Psalm 68: 1
SaveButton 12-01-2022 19:30 Ds. J. van Laar

 • Psalm 38: 1
 • Dordtse Leerregels Hfd. 3/4; Par. 1 en 2
 • Psalm 119: 46
 • Lukas 8: 26-39
 • Psalm 35: 7 en 11
 • Psalm 6: 2
 • Psalm 68: 1
SaveButton 12-01-2022 19:30 Ds. J. van Laar

 • Psalm 38: 1
 • Dordtse Leerregels Hfd. 3/4; Par. 1 en 2
 • Psalm 119: 46
 • Lukas 8: 26-39
 • Psalm 35: 7 en 11
 • Psalm 6: 2
 • Psalm 68: 1
SaveButton 11-01-2022 14:00 ds. A.C. Rijken (rouwdienst)


SaveButton 11-01-2022 14:00 ds. A.C. Rijken (rouwdienst)


SaveButton 11-01-2022 14:00 ds. A.C. Rijken (rouwdienst)


SaveButton 09 Jan 2022 19:52


SaveButton 09-01-2022 19:00 Leesdienst

 • Psalm 25: 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 100: 4
 • Mattheus 3
 • Psalm 48: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 8
 • Psalm 84: 6
 • Avondzang: 6 en 7
SaveButton 09-01-2022 19:00 Leesdienst

 • Psalm 25: 7
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 100: 4
 • Mattheus 3
 • Psalm 48: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 8
 • Psalm 84: 6
 • Avondzang: 6 en 7
SaveButton 09-01-2022 14:15 Zondagsschool (via Kerkomroep)


SaveButton 09-01-2022 14:15 Zondagsschool (via Kerkomroep)


SaveButton 09-01-2022 10:00 Leesdienst

 • Morgenzang: 1 en 7
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 88
 • Lukas 2: 40-52
 • Psalm 122: 1 en 2
 • Psalm 74: 12 en 15
 • Psalm 143: 10
SaveButton 09-01-2022 10:00 Leesdienst

 • Morgenzang: 1 en 7
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 88
 • Lukas 2: 40-52
 • Psalm 122: 1 en 2
 • Psalm 74: 12 en 15
 • Psalm 143: 10
SaveButton 02 Jan 2022 19:46


SaveButton 02-01-2022 19:00 Ds. G. Clements (bevestiging ambtsdragers)

 • Psalm 121: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 119: 9
 • Mattheus 21: 28-41
 • Psalm 113: 1 en 2
 • Psalm 143: 10
 • Psalm 102: 16
 • Psalm 113: 1
SaveButton 02-01-2022 19:00 Ds. G. Clements (bevestiging ambtsdragers)

 • Psalm 121: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 119: 9
 • Mattheus 21: 28-41
 • Psalm 113: 1 en 2
 • Psalm 143: 10
 • Psalm 102: 16
 • Psalm 113: 1
SaveButton 02-01-2022 15:00 Ds. J. Beens

 • Psalm 119: 25
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed des Heeren: 9
 • Lukas 2: 21-35
 • Psalm 40: 3 en 4
 • Lofzang van Simeon: 1 en 2
 • Psalm 119: 65SaveButton 02-01-2022 15:00 Ds. J. Beens

 • Psalm 119: 25
 • Geloofsbelijdenis
 • Gebed des Heeren: 9
 • Lukas 2: 21-35
 • Psalm 40: 3 en 4
 • Lofzang van Simeon: 1 en 2
 • Psalm 119: 65SaveButton 02 Jan 2022 10:51


SaveButton 02-01-2022 10:00 Ds. J. Beens

 • Psalm 27: 5
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 73
 • Jesaja 40: 1-11
 • Psalm 35: 1 en 13
 • Psalm 97: 7
 • Psalm 90: 9SaveButton 02-01-2022 10:00 Ds. J. Beens

 • Psalm 27: 5
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 73
 • Jesaja 40: 1-11
 • Psalm 35: 1 en 13
 • Psalm 97: 7
 • Psalm 90: 9SaveButton 31-12-2021 19:30 Ds. W. Silfhout

 • Psalm 79: 4
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Psalm 102: 14
 • Hosea 4
 • Psalm 106: 4 en 5
 • Psalm 123: 2
 • Psalm 102: 15

Tekst: Hosea 4: 1-2

Thema: De twist des Heeren

 1. De zonden aangewezen (vers 2)
 2. De oorzaak opgelegd (slot vers 1)
 3. Het volk aangesproken (begin vers 1)SaveButton 31-12-2021 19:30 Ds. W. Silfhout

 • Psalm 79: 4
 • Geloofsbelijdenis van Nicea
 • Psalm 102: 14
 • Hosea 4
 • Psalm 106: 4 en 5
 • Psalm 123: 2
 • Psalm 102: 15

Tekst: Hosea 4: 1-2

Thema: De twist des Heeren

 1. De zonden aangewezen (vers 2)
 2. De oorzaak opgelegd (slot vers 1)
 3. Het volk aangesproken (begin vers 1)SaveButton 26-12-2021 19:00 Ds. H.E.P. Fortuijn

 • Lofzang van Simeon: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 2: 7
 • Lukas 2: 8-20
 • Psalm 104: 1 en 17
 • Psalm 89: 4
 • Psalm 145: 2

Tekst: Lukas 2: 16 en 17
SaveButton 26-12-2021 19:00 Ds. H.E.P. Fortuijn

 • Lofzang van Simeon: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 2: 7
 • Lukas 2: 8-20
 • Psalm 104: 1 en 17
 • Psalm 89: 4
 • Psalm 145: 2

Tekst: Lukas 2: 16 en 17
SaveButton 26 Dec 2021 11:14


SaveButton 26 Dec 2021 11:03


SaveButton 26-12-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 137: 4 en 5
 • Wet des Heeren
 • Psalm 63: 7
 • Jeremia 31: 15-17
 • Mattheus 2: 16-18
 • Psalm 8: 2, 3 en 4
 • Psalm 106: 24
 • Psalm 2: 6
SaveButton 26-12-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 137: 4 en 5
 • Wet des Heeren
 • Psalm 63: 7
 • Jeremia 31: 15-17
 • Mattheus 2: 16-18
 • Psalm 8: 2, 3 en 4
 • Psalm 106: 24
 • Psalm 2: 6
SaveButton 25-12-2021 15:00 Kerstfeest zondagsschool


SaveButton 25-12-2021 15:00 Kerstfeest zondagsschool


SaveButton 25 Dec 2021 11:17


SaveButton 25-12-2021 10:00 Kerstfeest zondagsschool


SaveButton 25-12-2021 10:00 Kerstfeest zondagsschool


SaveButton 25-12-2021 10:00 Kerstfeest zondagsschool


SaveButton 19-12-2021 17:00 Ds. W.A. Zondag

 • Psalm 98: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 98: 2
 • Lukas 1: 26-56
 • Lofzang van Maria: 1, 2 en 3
 • Lofzang van Maria: 4 en 6
 • Psalm 98: 4

Tekst: Lukas 1: 39-48:
39 En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet.
41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks.
43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere,
47 En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker;
48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

Thema: Een geloofsontmoeting tussen Maria en Elisabeth die spreekt van een:
1. Geloofshaasten
2. Geloofsbegroeting
3. Geloofsvreugde
4. Geloofslied

Citaat: “Want het is geen werk van mensen, God in vreugde te loven. Het is eerder een blijmoedig ondergaan en alleen een werk van God dat niet in woorden meegedeeld kan worden maar dat alleen door de eigen ervaring gekend kan worden”. Maarten Luther, Het Magnificat.

Leestips:
Spreuken 30: 1-11 (lessen van Agur)
Lukas 1: 46-80 (lofzangen)SaveButton 19-12-2021 17:00 Ds. W.A. Zondag

 • Psalm 98: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 98: 2
 • Lukas 1: 26-56
 • Lofzang van Maria: 1, 2 en 3
 • Lofzang van Maria: 4 en 6
 • Psalm 98: 4

Tekst: Lukas 1: 39-48:
39 En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet.
41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks.
43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere,
47 En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker;
48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

Thema: Een geloofsontmoeting tussen Maria en Elisabeth die spreekt van een:
1. Geloofshaasten
2. Geloofsbegroeting
3. Geloofsvreugde
4. Geloofslied

Citaat: “Want het is geen werk van mensen, God in vreugde te loven. Het is eerder een blijmoedig ondergaan en alleen een werk van God dat niet in woorden meegedeeld kan worden maar dat alleen door de eigen ervaring gekend kan worden”. Maarten Luther, Het Magnificat.

Leestips:
Spreuken 30: 1-11 (lessen van Agur)
Lukas 1: 46-80 (lofzangen)SaveButton 19-12-2021 17:00 Ds. W.A. Zondag

 • Psalm 98: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 98: 2
 • Lukas 1: 26-56
 • Lofzang van Maria: 1, 2 en 3
 • Lofzang van Maria: 4 en 6
 • Psalm 98: 4

Tekst: Lukas 1: 39-48:
39 En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet.
41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks.
43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere,
47 En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker;
48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

Thema: Een geloofsontmoeting tussen Maria en Elisabeth die spreekt van een:
1. Geloofshaasten
2. Geloofsbegroeting
3. Geloofsvreugde
4. Geloofslied

Citaat: “Want het is geen werk van mensen, God in vreugde te loven. Het is eerder een blijmoedig ondergaan en alleen een werk van God dat niet in woorden meegedeeld kan worden maar dat alleen door de eigen ervaring gekend kan worden”. Maarten Luther, Het Magnificat.

Leestips:
Spreuken 30: 1-11 (lessen van Agur)
Lukas 1: 46-80 (lofzangen)SaveButton 19-12-2021 17:00 Ds. W.A. Zondag

 • Psalm 98: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 98: 2
 • Lukas 1: 26-56
 • Lofzang van Maria: 1, 2 en 3
 • Lofzang van Maria: 4 en 6
 • Psalm 98: 4

Tekst: Lukas 1: 39-48:
39 En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet.
41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks.
43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 En zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere,
47 En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker;
48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

Thema: Een geloofsontmoeting tussen Maria en Elisabeth die spreekt van een:
1. Geloofshaasten
2. Geloofsbegroeting
3. Geloofsvreugde
4. Geloofslied

Citaat: “Want het is geen werk van mensen, God in vreugde te loven. Het is eerder een blijmoedig ondergaan en alleen een werk van God dat niet in woorden meegedeeld kan worden maar dat alleen door de eigen ervaring gekend kan worden”. Maarten Luther, Het Magnificat.

Leestips:
Spreuken 30: 1-11 (lessen van Agur)
Lukas 1: 46-80 (lofzangen)SaveButton 19-12-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 27: 2
 • Wet des Heeren
 • PSalm 43: 5
 • Hebreeën 11: 1-13
 • Psalm 115: 5, 6 en 7
 • HC Zondag 7
 • Psalm 116: 6 en 7
 • Psalm 147: 10
SaveButton 19-12-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 27: 2
 • Wet des Heeren
 • PSalm 43: 5
 • Hebreeën 11: 1-13
 • Psalm 115: 5, 6 en 7
 • HC Zondag 7
 • Psalm 116: 6 en 7
 • Psalm 147: 10
SaveButton 18 Dec 2021 16:01


SaveButton 18 Dec 2021 16:00


SaveButton 18-12-2021 15:00 Kerstzangmiddag kinderkoor (Online)


SaveButton 18-12-2021 15:00 Kerstzangmiddag kinderkoor (Online)


SaveButton 17-12-2021 19:45 Kerstavond JV 16+ (Online)


SaveButton 17-12-2021 19:45 Kerstavond JV 16+ (Online)


SaveButton 16-12-2021 19:45 Kerstavond Vrouwenvereniging (Online)


SaveButton 16-12-2021 19:45 Kerstavond Vrouwenvereniging (Online)


SaveButton 12-12-2021 18:45 Ds. W.A. Zondag

 • Psalm 98: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 98: 2
 • Jesaja 60: 1-9
 • Psalm 68: 7 en 8
 • Psalm 25: 8 en 10
 • Lofzang van Maria: 1 en 3SaveButton 12-12-2021 18:45 Ds. W.A. Zondag

 • Psalm 98: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 98: 2
 • Jesaja 60: 1-9
 • Psalm 68: 7 en 8
 • Psalm 25: 8 en 10
 • Lofzang van Maria: 1 en 3SaveButton 12 Dec 2021 10:39


SaveButton 12-12-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 90: 1
 • Wet des Heeren
 • 10 Geboden des Heeren: 9
 • Johannes 1: 35-52
 • Psalm 11: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 6
 • Psalm 45: 1
 • Psalm 118: 11
SaveButton 12-12-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 90: 1
 • Wet des Heeren
 • 10 Geboden des Heeren: 9
 • Johannes 1: 35-52
 • Psalm 11: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 6
 • Psalm 45: 1
 • Psalm 118: 11
SaveButton 28-11-2021 15:30 Ds. H. Brons

 • Psalm 98: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 32: 6
 • Jesaja 7: 1-16
 • Psalm 27: 1 en 7
 • Psalm 20: 1
 • Psalm 69: 14

Tekst: Jesaja 7: 14
SaveButton 28-11-2021 15:30 Ds. H. Brons

 • Psalm 98: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 32: 6
 • Jesaja 7: 1-16
 • Psalm 27: 1 en 7
 • Psalm 20: 1
 • Psalm 69: 14

Tekst: Jesaja 7: 14
SaveButton 28-11-2021 10:00 Ds. G. Clements

 • Psalm 46: 1
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 5
 • Mattheus 25: 1-13
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 43: 4
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 68: 2
 • Psalm 98: 4
 • Psalm 26: 12
SaveButton 28-11-2021 10:00 Ds. G. Clements

 • Psalm 46: 1
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 5
 • Mattheus 25: 1-13
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 43: 4
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 68: 2
 • Psalm 98: 4
 • Psalm 26: 12
SaveButton 28-11-2021 10:00 Ds. G. Clements

 • Psalm 46: 1
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 5
 • Mattheus 25: 1-13
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 43: 4
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 68: 2
 • Psalm 98: 4
 • Psalm 26: 12
SaveButton 24-11-2021 19:30 Ds. J. van Laar


SaveButton 24-11-2021 19:30 Ds. J. van Laar


SaveButton 21-11-2021 15:30 Ds. B. Labee

 • Psalm 84: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 17: 3
 • Genesis 19: 1-17
 • Psalm 5: 3, 4 en 11
 • Psalm 94: 8
 • Psalm 73: 12

Tekst: Genesis 19: 15 en 16
SaveButton 21-11-2021 15:30 Ds. B. Labee

 • Psalm 84: 1
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 17: 3
 • Genesis 19: 1-17
 • Psalm 5: 3, 4 en 11
 • Psalm 94: 8
 • Psalm 73: 12

Tekst: Genesis 19: 15 en 16
SaveButton 21-11-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 25: 8
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 69
 • Romeinen 3: 9-31
 • Psalm 60: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 5
 • Psalm 40: 4
 • Psalm 130: 4
SaveButton 21-11-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 25: 8
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 69
 • Romeinen 3: 9-31
 • Psalm 60: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 5
 • Psalm 40: 4
 • Psalm 130: 4
SaveButton 14 Nov 2021 21:54


SaveButton 14-11-2021 19:00 Ds. W. Silfhout


SaveButton 14-11-2021 10:00 Ds. W. Silfhout

 • Psalm 95: 2
 • Wet des Heeren
 • Psalm 29: 6
 • Jesaja 12
 • Psalm 118: 7 en 8
 • Psalm 25: 2
 • Avondmaalsformulier
 • Psalm 31: 15 en 17
 • Psalm 62: 1 en 4
 • Psalm 133: 3SaveButton 14-11-2021 10:00 Ds. W. Silfhout

 • Psalm 95: 2
 • Wet des Heeren
 • Psalm 29: 6
 • Jesaja 12
 • Psalm 118: 7 en 8
 • Psalm 25: 2
 • Avondmaalsformulier
 • Psalm 31: 15 en 17
 • Psalm 62: 1 en 4
 • Psalm 133: 3SaveButton 11-11-2021 19:45 SGP (digitaal)


SaveButton 10-11-2021 19:30 Ds. A. Schot

 • Psalm 119: 45
 • Dordtse Leerregels H2; Par. 7 en 8
 • Psalm 75: 4
 • 1 Korinthe 10: 1-13
 • Psalm 89: 7 en 8
 • Gebed des Heeren: 7 en 8
 • Avondzang: 4 en 5
SaveButton 07-11-2021 19:00 Ds. W. Silfhout

 • Psalm 27: 5
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 100: 3
 • Jesaja 12
 • Psalm 100: 4
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 90: 4 en 7
 • Psalm 103: 5
SaveButton 07-11-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 145: 6
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 80
 • Romeinen 2: 1-15
 • Psalm 79: 4, 6 en 7
 • HC Zondag 4
 • Psalm 85: 4
 • Psalm 130: 2
SaveButton 03-11-2021 19:30 Ds. M.H. Schot

 • Psalm 78: 19
 • Nehemia 9: 32-38
 • Psalm 111: 2, 4 en 5
 • Psalm 32: 3
 • Psalm 116: 7 en 9
SaveButton 03 Nov 2021 10:37


SaveButton 03-11-2021 10:00 Ds. W. Visscher

 • Psalm 25: 2
 • Genesis 8
 • Psalm 27: 3
 • Psalm 32: 4
 • Psalm 33: 11
SaveButton 31 Oct 2021 19:55


SaveButton 31-10-2021 19:00 Leesdienst

 • Psalm 145: 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 89: 7
 • Romeinen 5: 12-21
 • Psalm 106: 4, 5 en 6
 • HC Zondag 3
 • Psalm 25: 8
 • Psalm 73: 9
SaveButton 31-10-2021 10:00 Leesdienst

 • Psalm 43: 3
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 53
 • Romeinen 10: 1-13
 • Psalm 35: 1-3
 • Psalm 103: 2, 4 en 5
 • Psalm 138: 4
 • Een vaste Burcht is onze God

Thema: Zalig worden

 1. Wat is zalig worden
 2. Hoe kan ik zalig worden
SaveButton 30-10-2021 19:30 Hervormingsavond Berkenwoude


SaveButton 30-09-2021 19:45 Vrouwenvereniging