Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Stud. R.T. Michielse

Datum: zondag, juni 11, 2023 18:30 - 20:00
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

  • Ps. 144: 2
  • Geloofsbelijdenis 12 Art.
  • Ps. 17: 3
  • Handelingen 8 : 1-25
  • Ps. 49: 1 en 2
  • Ps. 139: 14
  • Ps. 119: 18  

Collecten:

1. Diaconie: IBAN NL48RABO0307349608 t.n.v. Geref. Gem. Berkenwoude Diaconie
2. Kerk: IBAN NL25RABO0307505901 t.n.v. Geref. Gem. Berkenwoude Kerk
3. Inloophuis Den Haag: IBAN NL25RABO0307505901 t.n.v. Geref. Gem. Berkenwoude Kerk

 

Geven kan:
• Tijdens de collecte
• Met de Scipio app
• Per bank (wel graag het doel vermelden)

Doorzoek agenda