Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Stud. R.T. Michielse

Datum: zondag, juni 11, 2023 10:00 - 11:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

  • Ps. 146: 6
  • Wet van de Heeren
  • Tien Geboden: 9
  • Handelingen 3: 1-10
  • Ps. 28: 1, 2 en 5
  • Ps. 40: 5 
  • Ps. 116: 11  

Collecten:

1. Diaconie: IBAN NL48RABO0307349608 t.n.v. Geref. Gem. Berkenwoude Diaconie
2. Inloophuis Den Haag: IBAN NL25RABO0307505901 t.n.v. Geref. Gem. Berkenwoude Kerk
3. Bouwfonds: IBAN NL25RABO0307505901 t.n.v. Geref. Gem. Berkenwoude Kerk

 

Geven kan:
• Tijdens de collecte
• Met de Scipio app
• Per bank (wel graag het doel vermelden)

Doorzoek agenda