Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Ds. S. Maljaars

Datum: woensdag, augustus 24, 2022 19:30 - 21:00
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 42: 1
 • Dordtse Leerregels H. 3/4, Par. 17
 • Morgenzang 3
 • 1 Thessalonicenzen 1
 • Psalm 25: 2 en 4
 • Psalm 17: 3
 • Psalm 52: 7

 

Tekst: 1 Thessalonicenzen 1: 9 en 10: "Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn."

Thema: Het nieuwe leven van de Thessalonicenzen 
 
 1. Hun bekering (vers 9)
 2. Hun verwachting (vers 10)

 

Collecten:

 1. Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
 2. Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
 3. Bouwfonds: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Achter in de kerk
 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermeden)

Doorzoek agenda