Verenigingen

Binnen onze gemeente zijn allerlei verenigingen actief. Dat geeft een vorm van samenbinding tussen de leden en geeft ook de gelegenheid om met anderen van gedachten te wisselen over zaken die ons bezighouden.

Bovenal hopen we dat de Heere ook dit werk wat in Zijn gemeente mag gebeuren, bekroont met Zijn zegen.

De Heere Zelf roept ons op om de Schriften te onderzoeken, want het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God (Joh.5:39 en Rom.10:17).