Print

Ds. P.J. de Raaf

Datum: zondag, juli 03, 2022 15:00 - 16:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 50: 6
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 81:12
 • Handelingen 3
 • Psalm 105: 4, 5 en 6
 • Psalm 74: 19 en 20
 • Psalm 25: 5

Tekst: Handelingen 3: 25 en 26: "Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaderen opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw Zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. God opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.

 Thema: Verbondsprediking

 1. Verbondskinderen (25)
 2. Verbondshoofd (26a)
 3. Verbondszegen (26b)

Collecten:

 1. Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
 2. Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
 3. St. Leermiddelen Ref. Onderwijs: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Achter in de kerk
 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermeden)