Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

ds. G. Clements (in gebruikname nieuw kerkgebouw)

Datum: donderdag, september 30, 2021 19:30 - 21:00
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 119: 65
 • Johannes 4: 13-26
 • Psalm 19: 5
 • Psalm 68: 16
 • 10 Geboden: 9
 • Psalm 143:10

tekst: Johannes 4: 14b

 

19:30 uur:    Votum

 

Openen kanselbijbel onder het zingen van psalm 119:65

Hoe wonderbaar is Uw getuigenis!

Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren;

Want d' oop'ning van Uw woorden zal gewis,

Gelijk een licht, het donker op doen klaren;

Zij geeft verstand aan slechten, wien 't gemis

Van zulk een glans een eeuw’gen nacht zou baren.

 

Gebed

19:45 uur:    Preek door ds. G. Clements

 

Zingen: Psalm 68:16

Gij koninkrijken, zingt Gods lof;

Heft psalmen op naar 't hemelhof,

Van ouds Zijn troon en woning;

Waar Hij, bekleed met eer en macht,

Zijn sterke stem verheft met kracht,

En heerst als Sions Koning.

Geeft sterkt' aan onzen God en HEER;

Hij heeft in Israël Zijn eer En hoogheid willen tonen.

Erkent dien God; Hij is geducht;

Hij doet Zijn sterkte boven lucht

En boven wolken wonen.

 

20:15 uur:    De volgende sprekers komen aan het woord:

                     E. van Blitterswijk                                                      Kerkenraad GG Berkenwoude

                     T. Speksnijder                                                            Bouwcommissie

                     M. Born                                                                       Architectenbureau Born

                     J. Vente                                                                      Gemeente Krimpenerwaard

20:45 uur:    Toelichting kunstwerk door M.C. Duifhuizen

 

Instrumentaal - Ruth Duifhuizen

 

Zingen: 10 geb. des H. vers 9

Och, of wij Uw geboôn volbrachten!

Genâ, o hoogste Majesteit!

Gun door 't geloof in Christus krachten,

Om die te doen uit dankbaarheid.

 

21:00 uur:    Afsluiting met gebed

 

Zingen: Psalm 143 vers 10

Leer mij, o God van zaligheden,

Mijn leven in Uw dienst besteden;

Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;

Uw goede Geest bestier' mijn schreden,

En leid' mij in een effen land.

 

Zegenbede

 

 

Collecten:

 1. Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
 2. Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
 3. Bouwfonds: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
 • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)
 • Achterin de kerk

Doorzoek agenda