Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Ds. W. Harinck

Datum: zondag, januari 31, 2021 18:45 - 20:15
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 147: 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 2: 7
 • Johannes 3: 1-16
 • Psalm 100: 4
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 116: 1 en 3
 • Gebed des Heeren: 3

Tekst: Johannes 3: 3

Thema: Het nachtgesprek met Nicodemus waarin Jezus spreekt over:

 1. de noodzaak van wedergeboorte
 2. de manier/mogelijkheid van de wedergeboorte

 

Collecten:

 1. Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
 2. Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
 3. Deputaatschap Kerkbouw: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
 • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)
 • Achterin de kerk

Doorzoek agenda