Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Leesdienst

Datum: zondag, augustus 23, 2020 10:00 - 11:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:
 

 • Psalm 144: 2
 • Wet des Heeren
 • Psalm 119: 69
 • Psalm 32 (Schriftlezing)
 • Psalm 133: 1 en 3
 • Heidelbergse Catechismus Zondag 23
 • Psalm 32: 1
 • Psalm 32: 6

Collecten:

Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
Diaconale collecte voor de ramp in Beiroet: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
Bouwfonds: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
 • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)

Doorzoek agenda