Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude

Ds. J. Driessen

Datum: zondag, juli 19, 2020 10:00 - 11:30
Tijdsduur: 1 Uur 30 Minuutn

Liturgie:

 • Psalm 95: 1 en 5
 • Wet des Heeren
 • 10 Geboden: 9
 • Handelingen 8: 1-13
 • Psalm 111: 1 en 2
 • Psalm 119: 83 en 86
 • Psalm 68: 2
   

Collecten:

Kerk: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk
Diaconie: IBAN NL48 RABO 0307 3496 08 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Diaconie
Bouwfonds: IBAN NL25 RABO 0307 5059 01 t.n.v. Ger. Gem. Berkenwoude Kerk

Geven kan:

 • Met de Scipio app
 • Per Bank (graag wel duidelijk het DOEL erbij vermelden)
 • Collecte bonnen bij de diakenen in de brievenbus (wel het DOEL erbij vermelden)

Doorzoek agenda