Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 15 september 2019 - 15:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

  • Psalm 17: 1 en 3
  • Geloofsbelijdenis
  • Psalm 17: 4
  • Jeremia 31: 1-26
  • Psalm 68: 2 en 3
  • Psalm 56: 4 en 5
  • Psalm 17: 7 en 8

Collecten:

  1. Kerk
  2. DMZ
  3. Kerkbouw

Tekst: Jesaja 35: 10

En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; vrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden.

Thema: Pelgrims op de weg naar Sion (2):

1) Hun staat

2) Hun gevoelens

3) Hun toekomst

itaat: “Kunt u al direct iets groters verzinnen dan vrijgekochten van de Heere te zijn? O, de waarde van zo’n voordeel kan hier in de tijd niet doorgrond worden! De eeuwigheid zal daarin nog steeds reden vinden tot verwondering en aanbidding”.

A. Hellenbroek, Evangelische Jesaja.

Leestip:

Psalm 17           (Gods uitredding)

Psalm 146         (Gods ondersteuning)

Openbaring 21 (toekomstperspectief)

 

Gespreksvragen:

1. Waarom worden de wandelaars op de weg naar Sion ‘vrijgekochten’ genoemd? Van wie zijn ze ‘vrijgekocht’?

2. De vrijkoping vond plaats door de actieve en passieve gehoorzaamheid van Christus. Leg dat eens uit.

3. De pelgrims komen aan in Sion. De kanttekenaren schrijven: ‘te weten in de verzameling der gelovigen, eerstelijk hier op aarde, daarna in den hemel’ en verwijzen naar Jes. 51:11 en Openb. 22:14. Zoek deze teksten eens op.

4. De pelgrims komen aan met gejuich en met blijdschap. Maar wij lezen toch dat het ook een treurend volk is? Zalig zijn die treuren…

Hoe moeten wij dit dan verstaan? Of begint de blijdschap pas na de dood?

5. Benoem eens twee Psalmen waaruit blijkt dat de dichters reeds hier op aarde blijdschap mochten kennen vanwege de troost dat zij het eigendom van de Heere waren.

6. ‘Vrolijkheid en blijdschap’. Waarom is er ‘vrolijkheid en blijdschap’?

Wat lezen wij hierover in de gelijkenis van de jongste zoon?

Zie Lukas 15: 23, 24, 32.

7. Alle droefheid zal straks weggenomen worden.

Hoe komt dat? Lees eens Openb. 21: 4.

8. Wat moet u of jij doen als u nog niet die ware blijdschap in de Heere kent?

Beseft u, jij wat er dan gemist wordt en hoe het na de dood zal zijn?

9. Hoe kan een kind van God zich verder oefenen in de blijdschap waarvan wij hoorden? Hellenbroek zegt hierover: ‘Wees toch voortdurend veel werkzaam met de prijs waarvoor u vrijgekocht bent. In geloofsgebruik en dagelijkse toepassing’.Zoeken in kalender