Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 15 september 2019 - 10:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

 • Psalm 103: 1 en 2
 • Wet des Heeren
 • Psalm 103: 4
 • Jesaja 35
 • Psalm 32: 2 en 3
 • Psalm 26: 1 en 2
 • Psalm 132: 9-11
 • Psalm 132: 12

Collecten:

 1. Kerk
 2. DMZ
 3. Kerkbouw

 

Tekst: Jesaja 35: 8-9.

8  En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal

genaamd worden; de onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor dezen

zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.

9  Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen,

noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.

Thema: Op de weg naar Sion:

1) De kenmerken van deze weg

2) De wandelaars op deze weg

Citaat: “En daarom: is het u ernst, ga dan maar met uw machteloosheid, met uw onwaardigheid naar Jezus toe. Leg uw bekommerd hart voor Hem neer en zie op Hem om leven en genade te verkrijgen, en ik verzeker u: wie bij Hem komt, zal Hij beslist niet wegsturen (Joh. 6:37)”.

A. Hellenbroek, Evangelische Jesaja

Leestip:

Jesaja 42 (weg naar Sion)

Jeremia 31 (idem)

 

Gespreksvragen:

1. Wat zijn de kenmerken van de weg van Babel naar Jeruzalem in de tijd dat het volk van Israël terugkeerde naar hun land?

2. Waarom ligt er in de profetie over de terugkeer van het volk een geestelijke les en strekking voor al Gods kinderen?

3. De weg is een ‘verheven baan’. Leg dat eens uit aan de hand van kanttekening 18.

4. Vergelijk de weg eens met Jeremia 31: 9.

Welke kenmerken benoemt Jeremia in dit verband?

5. Jesaja benoemt een aantal kenmerken van de wandelaars op de weg naar Sion.

Zij worden genoemd: blinden, doven, kreupelen, stommen (vers 5 en 6). Wat is de geestelijke betekenis hiervan? Een vervulling zien wij ook in het Nieuwe Testament.

Lees bijvoorbeeld Lukas 7:22 (antwoord dat Jezus aan Johannes de Doper geeft).

6. In vers 8 worden deze wandelaars ‘reinen’ genoemd.

Wat houdt deze reinheid in? Lees ook de zaligspreking: Matt. 5: 8 (zalig zijn de reinen van hart). Wat zeggen de kanttekeningen over deze ‘reinheid’?

En wat wordt er over de belofte ‘zij zullen God zien’ gezegd?

7. In de kanttekening bij Matth. 5: 8 wordt verwezen naar Ps. 15:2; 24:4. Hebr. 12:14.

Zoek deze teksten eens op.

8. Wat is het beeld van de ‘leeuw’ en andere wilde dieren die niet op de weg naar Sion kunnen komen? Weet u hoe Bunyan de leeuwen tekent in de Christenreis?

9. Wat is de overeenkomst tussen Jesaja 35 vers 8 en het deelnemen aan het Heilig Avondmaal?

10. Werd u/jij vanmorgen genodigd? Waarom wel/niet? En wat moet er nu verder met u/jou gebeuren?

Voor de jongste kinderen:

1. Vanmorgen werd het Heilig Avondmaal bediend.

Waarom heeft de Heere Jezus dit ingesteld? Welk antwoord is goed:

a)  omdat mensen vaak geen tijd hebben om te eten

b)  om te gedenken dat de Heere Jezus voor Gods kinderen is gestorven

c)  dat weten wij niet

2. Wat betekent het ‘brood’ en wat betekent de ‘wijn’ die worden uitgedeeld aan de tafel?

Waarom zijn de mensen aan de tafel hiermee zo blij?

3. De Heere Jezus zegt dat Hij de ‘weg’ is. Wat bedoelt Hij hiermee? Antwoord:

a)  wie in Hem gelooft zal straks bij God mogen zijn

b)  wie in Hem gelooft, gaat veel geld verdienen

c)   wie in Hem gelooft hoeft op aarde niet meer naar de kerk te gaan.

4. Om zalig te worden (dus bij de Heere te mogen zijn) heb je een gereinigd hart nodig. Wat is dat? Antwoord:

a)  ik mag dan geloven dat de Heere Jezus voor mijn zonden is gestorven

b)  als ik genoeg goede dingen voor de Heere heb gedaan, ben ik zalig

c)  als ik maar vaak onder de douche ga, ben ik lekker schoon.

5. Maak de volgende zin eens af:

In de hemel zal de Heere alle tranen van de ogen ……………………………

 Zoeken in kalender