Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 14 juli 2019 - 15:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

 • Psalm 113: 1 en 2
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 113: 3
 • Filippenzen 2
 • Psalm 84: 1, 2 en 3
 • Psalm 27: 5
 • Psalm 134: 1 en 3
 • Avondzang: 6 en 7

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Bouwfonds

Tekst: Filippenzen 2 vers 5:

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.

Thema:

Het gevoelen van Jezus Christus:

1) in Zijn vernedering

2) in Zijn verhoging

3) in Zijn navolging

Leestips:

Psalm 25                  (gebed om leiding)

Ezechiël 3                (waken over zielen)

Johannes 10: 1-30 (goede Herder)

1 Timotheüs 5        (gelovige gehoorzaamheid)

 

Citaat:

“Maar wanneer één of ander mensje, uit het stof verrezen, in naam van God spreekt, dan geven wij met een voortreffelijk getuigenis blijk van onze vroomheid en eerbied ten opzichte van God zelf, als wij ons op dat moment bereid tonen ons door Zijn dienaar te laten leren, hoewel hij ons toch in geen enkel opzicht overtreft.

Dat Hij de schat van Zijn hemelse wijsheid in breekbare en aardewerken vaten verbergt, heeft dan ook deze reden dat Hij zo een des te zekerder bewijs ervan ontvangt welke waarde wij daaraan hechten”.

J.C. Calvijn, Institutie, hoofdstuk over de ambten.

 

Gespreksvragen:

1. Wat is de belangrijkste taak van een ambtsdrager in de gemeente?

Leg eens uit wat het is om te ‘waken over de zielen’.

2. Wat zijn de kerntaken van een ouderling, een diaken en de predikant?

En waarin verschilt de ouderling van een predikant?

3. Waar staat in Gods Woord dat de ambtsdragers rekenschap moeten geven van een ambtelijke werk?

Wat is het beeld van de ‘wachters’ in dit verband? Zie Ezechiël 3: 17-18.

4. Lees het citaat van Calvijn uit de Institutie eens. Calvijn noemt het gehoorzaam zijn aan ambtsdragers een belangrijke les in nederigheid.   Waarom? Ervaart u/ervaar jij het als moeilijk om adviezen over leer en leven van een ambtsdrager te aanvaarden?

5. Ambtdragers hebben voorbede nodig. Wat is dat, voorbede doen?

Wat moet je in het gebed dan voor hen vragen?

6. Paulus geeft in de brief aan de Filippenzen onderwijs over de vernedering en de verhoging van de Heere Jezus. Wat zegt hij hierover?

7. De Heere Jezus heeft de ‘gestalte’ van een dienstknecht aangenomen.

Wat bedoelt Paulus daarmee? Wat lezen we hierover in Jesaja 53:11?

8. Hoe kan dat samen gaan: Jezus Christus de eeuwige Zoon van God en tegelijkertijd ‘een Knecht des Heeren’?

9. Wat moeten ambtsdragers, u en jij leren van de wijze waarop de Heere Jezus Zichzelf vernederde?

Geef eens twee concrete voorbeelden van het leven ‘in navolging’ van de Heere Jezus?

 

Voor de kinderen:

1. Vanmiddag wordt een diaken bevestigd in het ambt.

Wat doet een diaken precies?

2. Voor wie is het geld dat de diakenen in de kerk ophalen?

3. Het is belangrijk dat je goed luistert naar wat je in de kerk, op school of op de zondagschool hoort.

Waarom vindt de Heere dat zo belangrijk?

4. Wat hoort in dit rijtje niét thuis:

a) ouderling

b) diaken

c) dominee

d) burgemeester

Waarom hoort die ene er niet tussen?

5. Paulus schrijft in een brief dat ‘het gevoelen’ van de Heere Jezus ook in ons moet zijn. Wat bedoelt hij daarmee?

6. Stel dat een jongen op school z’n tong naar je uitsteekt en iets heel naars tegen je zegt.

Wat moet je dan doen volgens de Heere Jezus? Welk antwoord is juist?

a) flink terugschelden

b) ook je tong uitsteken

c) heel boos terugkijken

d) zwijgen of zeggen: “wat jammer dat je zo tegen mij doet”.

7. Zou jij de volgende tekst kunnen leren?

Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was”.

 Zoeken in kalender