Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag (doopdienst)' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 16 juni 2019 - 15:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

 • Psalm 139: 7 en 8
 • Geloofsbelijdenis
 • Psalm 103: 5
 • Jesaja 46
 • Psalm 105: 5
 • Psalm 134: 3
 • Psalm 147: 5, 6 en 7
 • Psalm 103: 7

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Bouwfonds

Tekst: Jesaja 46 vers 3 en 4:

3 Hoort naar Mij, o huis Jakobs, en het ganse overblijfsel van het huis Israëls, gij die van Mij gedragen zijt van den buik aan, en opgenomen van de baarmoeder af.

4 En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen; Ik heb het gedaan, en Ik zal u opnemen en Ik zal dragen en redden.


Thema: Gods erbarmen over Zijn kinderen:

1.    Terugblikkend: wie Hij was

2.    Vooruitblikkend: wie Hij blijft

Leestip:

Jesaja 40    (troost Mijn volk)

Psalm 103 (Gods verbondstrouw)

Citaat: “Kom, Gij verwachting der volkeren, Heere Jezus, en verheug ons door Uw goddelijke tegenwoordigheid. Wij hebben raad, hulp en bescherming nodig. Wanneer wij menen uit onszelf het goede en het kwade te kunnen onderscheiden, dan vergissen wij ons zo gemakkelijk, laten ons ongemerkt beetnemen. Wanneer wij het goede willen doen , ontbreekt het ons aan kracht en vertrouwen. Spannen wij ons in om de boze te weerstaan, dan ervaren wij maar al te vaak, dat wij zwak zijn en uiteindelijk verliezen wij het toch. Daarom, kom, Heere en genees onze blindheid, kom onze zwakheid te hulp”. Bernardus van Clairvaux.

Gespreksvragen:

1. Waarom wordt Jesaja wel de evangelist van het Oude Testament genoemd?

2. Jesaja mocht bijzondere troostbrieven schrijven. Leg dat eens uit.

3. De Heere vergelijkt Zichzelf met de afgoden. Welke afgoden worden in  Jesaja 46 genoemd? Wat beteken de naam Bel?

4. Jesaja laat zien hoe dwaas het is om de afgoden te dienen. Hoe maakt hij  dat duidelijk? Hoe mogen wij over ‘afgoden’ van deze tijd spreken?

5. De Heere zegt dat Hij steeds voor Zijn volk zorgt. De kanttekenaren verwijzen naar verschillende Schriftplaatsen, o.a.  Ex. 19:4. Deut. 1:31; 32:11. Ps. 22:11; 71:6. Zoek eens enkele teksten op.

6. De Heere wijst op het dragen van Israël in de baarmoeder. Waarom juist dit beeld? Zie ook Psalm 139. Wat betekent het woordje ‘regem’ in dit verband?

7. De Heere vergelijkt Zichzelf met een moeder die een kind heeft leren lopen. Vergelijk eens Hosea 11 vers 13.

8. Voor de toekomst spreekt de Heere over ‘Ik zal’. Waarom is dat zo troostvol?

9. Leg eens uit hoe de Heere in de toekomst zorgt voor allen die Hem vrezen.

Voor de kinderen:

1.  Wie was Jesaja?         Antwoord:

a) een discipel van de Heere Jezus;

b) de broer van Maria;

c) een profeet in het Oude Testament.

2.  Noem eens een afgod die de Israëlieten niet mochten dienen.

3.    Dopen gebeurt met water. Dat heb je vanmiddag gezien (of ga je zien).

Waarom met water? Antwoord:

a) water heeft een lekkere smaak;

b) water wijst erop dat we ‘schoon’ van onze zonden moeten worden;

c) water is altijd lekker warm.

 

4.    Jij bent ook gedoopt.

Waarom hebben je (pleeg)ouders dat laten doen?

5.    Zou jij de volgende tekst kunnen opzeggen?

En tot den ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen.”

 Zoeken in kalender