Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: woensdag 16 januari 2019 - 19:30
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

  • Psalm 103: 1 en 2
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 16
  • Psalm 130: 4
  • Johannes 1: 29-52
  • Psalm 25: 4, 5 en 6
  • Psalm 119: 2
  • Psalm 119: 7

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie
  3. Bouwfonds

Tekst: Johannes 1: 46-52

44. Des anderendaags wilde Jezus heengaan naar Galiléa, en vond Filippus en zeide tot hem: Volg Mij.

45. Filippus nu was van Bethsáïda, uit de stad van Andréas en Petrus.

46. Filippus vond Nathánaël en zeide tot hem: Wij hebben Dien gevonden van Welken Mozes in de Wet geschreven heeft, en de Profeten, namelijk Jezus, den Zoon van Jozef, van Nazareth.

Thema: De apostel Filippus:

1.    Zijn herkomst

2.    Zijn roeping

3.    Zijn belijdenis

 

Leestip:

Psalm 130               (liefde onder broeders)

Jesaja 65: 1-15       (gevonden…)

Johannes 10: 1-21 (Stem van de Herder)

Citaat:

“Laat ons zorg dragen, dat wij onder diegenen behoren, die werkelijk Christus volgen en bij Hem blijven. Het is niet genoeg om van Hem te horen prediken op de preekstoel en van Hem te lezen zoals Hij in de boeken beschreven wordt. Wij moeten Hem werkelijk volgen, onze harten voor Hem uitstorten en persoonlijke gemeenschap met Hem houden.” J.C. Ryle, Commentaar op Johannes.

 

Dordtse Leerregels, art. 3:8:

Maar zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in Zijn Woord, wat Hem aangenaam is; namelijk, dat de geroepenen tot Hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot Hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven.


Gespreksvragen:

 

1. Wat weten we over de afkomst van Filippus?

Waarom is dit tegengesteld aan aardse verwachtingen van een koninkrijk?

2. Waarom staat er zo duidelijk dat Filippus door de Heere Jezus werd   ‘gevonden’. Waarom is dat vertroostend?

3. Filippus werd heel onmiddellijk door de Heere Jezus geroepen.

Noem nog eens twee discipelen die zo werden geroepen.

4. De Heere brengt ook mensen op middellijke wijze tot de kennis van Christus.

Hoe zien we dat in het leven van de discipelen Andreas en Petrus (Joh. 1: 42).

5. Hoe roept de Heere mensen nu? Wat lezen we in de Dordtse Leerregels, hoofdstuk 3, art. 8? Zie boven het citaat.

6. Filippus moet de Heere Jezus gaan ‘volgen’.

Wat houdt dat ‘volgen’ precies in? Noem eens enkele aspecten.

7. Waaruit blijkt dat Filippus de Zaligmaker heeft gezocht? Heeft u Hem ook gezocht?

8. Hoe luidt de belijdenis van Filippus over de Heere Jezus?

Wat is er ‘goed’ en wat ‘minder goed’ aan deze belijdenis?

9. Wat vertelt Andreas aan Simon Petrus over Jezus (vers 42)?

Wat is het verschil met de boodschap die Filippus aan Nathánaël brengt?

Welk getuigenis was beter, dan van Filippus of dat van Andreas?

10. Mag u, mag jij ook een getuigenis afgeven als Filippus: ‘wij hebben gevonden…’?

 

Voor de kinderen:

1. Filippus kwam uit: a) Jeruzalem, b) Amsterdam, c) Samaria, d) Bethsaïda.

2. De Heere Jezus ‘vond’ Filippus. Was de Heere Jezus dan op zoek naar Filippus? En is Hij ook op zoek naar jou?

3. Filippus moet de Heere Jezus gaan ‘volgen’. Wat is dat ‘volgen’?

4. Een ander woord voor volgen van een gids is niét:      a) weglopen, b) dichtbij blijven, c) goed luisteren.

5. De Heere Jezus wordt ook wel de ‘goede herder’ genoemd.

Waarom eigenlijk?

6. Filippus zegt dat hij de Heere Jezus heeft ‘gevonden’.

Hoe kun je Hem vinden?

Klopt het, dat als je in de bijbel leest of ernaar luistert, dat je dan de Heere aan het zoeken bent?

En als je bidt om vergeving van je zonden?

 Zoeken in kalender