Agenda
Maand
Maand
Lijst
Lijst
Week
Week
Dag
Dag
Categorieën
Categorieën
Zoeken
Zoeken
iCal
iCal
Print
Print
Agendapunt: 'Ds. W.A. Zondag' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 24 december 2017 - 15:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

  • Psalm 139: 4 en 5
  • Geloofsbelijdenis
  • Psalm 139: 14
  • 1 Johannes 5: 7-21
  • Lofzang van Zacharias: 2, 3 en 5
  • Psalm 98: 1 en 2
  • Psalm 96: 9

Collecten:

  1. Kerk
  2. Diaconie
  3. Bouwfonds

Tekst: 1 Johannes 4: 7-9

7 Geliefden, laat ons elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een iegelijk die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is Liefde.

9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

Thema: Hét feest van Gods liefde:

1. Het kenmerk van deze liefde

2. De openbaring van deze liefde

3. Het doel van deze liefde

Citaat:

De Gever is groot en het hart waaruit de Gave gekomen is, is ook groot. De Gave Zelf is groot en onuitsprekelijk! Wat geeft de grote Gever uit Zijn grote Goddelijke hart? Zijn enige Zoon! Dat is niet een stuiver of een gulden, niet een koe of een paard, niet een oog of een oor, niet een hand of een voet, niet een koninkrijk, ja, zelfs niet de hemel met zon, maan en sterren, of alle schepselen, maar Hij geeft Zijn eniggeboren Zoon! Die zo groot en hoog verheven is als Hijzelf, en te loven en te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Maarten Luther, Huispreek over Joh. 3:16, 1538.

Leestip:

Jesaja 7 (Immanuel)

Jesaja 40 (troost Mijn volk)

Gespreksvragen:

1. Johannes legt een verband tussen het liefhebben van God en van je naasten. Hoe doet hij dat? Wat zegt hij in dit verband over het ‘uit God geboren zijn’?

2. God is liefde, schrijft Johannes. Probeer daarvan eens een omschrijving te geven. Wat is liefde eigenlijk? Welke andere eigenschappen heeft God?

3. Dat God liefde is, wordt duidelijk uit de openbaring van het zenden van Zijn Zoon. Hoe is deze liefde in het Oude Testament geopenbaard? Geef eens enkele voorbeelden van deze openbaring door de profeten. Wat lezen we in Jesaja 7?

4. De Gave van God is Zijn Zoon. Dat is het grootste geschenk. Werk dat eens uit aan de hand van de woorden ‘enig geboren Zoon’ en ‘toen wij nog vijanden waren’.

5. Welke consequenties verbindt Paulus in Romeinen 8 aan de gave van Gods Zoon?

6. Gods Zoon is gegeven in de ‘wereld’. Behoor jij tot deze wereld? Voor wie is Hij gekomen? Lees eens Johannes 3:16.

7. De Heere Jezus is door de Vader gegeven opdat wij zouden leven uit Hem. Wat is dat ‘leven uit Hem’? Geef eens wat voorbeelden daarvan.

8. Overdenk eens het volgende citaat van Maarten Luther: “Al zou ik alles tot voorbeeld nemen, ook het kostbaarste en allerbeste wat in de wereld te vinden is, dan zou het toch de naam ‘Zaligmaker’ niet kunnen dragen. Ik moet met mijn zonde buiten al het geschapene treden! Nee – zon, maan en sterren, alle schepselen tezamen, hun artsen, geleerden en machtigen kunnen mij niet verlossen. Wanneer ik sterf, zie ik niets dan enkel donkerheid en duisternis, en toch blijft dit licht ‘voor u is heden de Zaligmaker geboren’ voor mijn ogen, en vervult hemel en aarde. Deze Zaligmaker zal mij verlossen als alles mij verlaat”. Zijn er dingen in je leven waarop je meer je hart zet dan je zaligheid?

9. Vanmorgen mocht je horen van Maria. Op welke wijze heeft Maria laten zien dat ze aan het ‘doel’ van Gods liefde ging beantwoorden? Ofwel: wat zei Maria tegen de engel?

 

Voor de kinderen:

1. Kerstfeest is het feest van Gods liefde. Waarom is dat?

2. Ken jij een profeet die over de Heere Jezus heeft gesproken?

3. Welke psalm vond je vanmiddag het mooist?

4. God de Vader gaf Zijn Zoon. Dat was het liefste wat Hij kon geven.  Heb jij wel eens iets aan iemand weggeven dat je best moeilijk vond?

5. Zou jij de volgende tekst kunnen opzeggen? “Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem”.Zoeken in kalender