Agenda
Agendapunt: 'Leesdienst' Print
  Kerkdienst
Datum: zondag 17 september 2017 - 10:00
Duur: 1 uur 30 minuten

Liturgie:

 • Lofzang van Maria: 1 en 3
 • Wet des Heeren
 • Psalm 4: 4
 • Jeremia 31: 27-40
 • Psalm 119: 53 en 69
 • Heidelbergse Catechismus Zondag 47
 • Psalm 71: 5 en 10
 • Psalm 115: 1

Collecten:

 1. Kerk
 2. Diaconie
 3. Bouwfonds